Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας

Security

Με τον όρο «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», αναφερόμαστε στον επαγγελματία που κατέχει το ειδικό γνωστικό και τεχνικό υπόβαθρο ώστε να καλύπτει ολοένα αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας σε θέματα πρόληψης και καταστολής παραβατικών συμπεριφορών, γεγονός που συμβάλλει στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, και γενικότερα στην ασφάλεια και την ευημερία τους.

Οι ρυθμοί ανάπτυξης του κλάδου σε διεθνές επίπεδο, απότοκος της ανάγκης των παραγωγικών συντελεστών για ιδιαίτερη και εξατομικευμένη προστασία του κεφαλαίου και των γενικότερων συμφερόντων τους, δημιούργησαν νέες εργασιακές ευκαιρίες σε αυτόν τον ευαίσθητο χώρο.

Η ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στις ειδικότητες που συμπεριλαμβάνονται στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και κατά συνέπεια στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο. Ο τίτλος αυτός αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Γιατί να γίνω επαγγελματίας Ιδιωτικής Ασφάλειας;

Γιατί μπορώ να εργαστώ σε:

 • Αθλητικούς οργανισμούς
 • Φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα
 • Ιδιωτικές επιχειρήσεις
 • Ιδιώτες/ Φυσικά πρόσωπα
 • Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (ΙΕΠΥΑ)
 • Τράπεζες

Σχετικά με την κατάρτιση

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Σπάρτης υλοποιεί προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Προσωπικού Ασφαλείας σύμφωνα με το Επαγγελματικό Περίγραμμα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α), του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, τα οποία προετοιμάζουν τους ενδιαφερόμενους για τη συμμετοχή τους στις σχετικές εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και του ΚΕ.ΜΕ.Α. Τα προγράμματα πραγματοποιούνται με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκατάρτισης. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3707/2008, κάθε εργαζόμενος που απασχολείται ως Προσωπικό Ασφαλείας, υποχρεούται να κατέχει Τίτλο Επαγγελματικής Κατάρτισης για την έκδοση άδειας εργασίας.

Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου είναι τα παρακάτω:

 • Εισαγωγή στο θεσμό της Ιδιωτικής Ασφάλειας
 • Εθνικό νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο
 • Εργασιακό στρες και διαχείριση διαπροσωπικών συγκρούσεων
 • Ποινικός Κώδικας
 • Ποινική Δικονομία
 • Ειδικοί ποινικοί νόμοι
 • Εισαγωγή στην έννοια της Ασφάλειας
 • Το προφίλ του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας
 • Βασικά καθήκοντα
 • Ανταπόκριση σε περιστατικά
 • Ασφάλεια εγκαταστάσεων
 • Εξοπλισμός, μέσα και τρόποι προστασίας του Προσωπικού Ασφάλειας
 • Προστασία προσώπων και χρηματαποστολών
 • Πυρασφάλεια- Πυροπροστασία και αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων
 • Παροχή Πρώτων Βοηθειών

Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει ένα από τα δυο προγράμματα:

 1. Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης 24 ωρών
 2. Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης 105 ωρών

Για πληροφορίες απευθύνεστε στο κέντρο μας, Διοσκούρων 35 ή επικοινωνείτε στο 2731081111.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή είτε καλώντας μας στο τηλέφωνο 27310.81111 ,
είτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας

   

  Μενού