Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

Train the trainer

Σεμινάριο Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Σπάρτης, η ACTA Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης διοργανώνουν:
“Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων»

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η διαμόρφωση ενός εκπαιδευτή ενηλίκων, ο οποίος θα κατέχει τις βασικές γνώσεις του πεδίου και θα τις αξιοποιεί στην πράξη. Οι εκπαιδευόμενοι και υποψήφιοι εκπαιδευτές ενηλίκων, μετά την παρακολούθηση του προγράμματος, θα είναι ικανοί να:
– εκπαιδεύουν με καινοτόμο, δημιουργικό και αποτελεσματικό τρόπο,
– συντονίζουν τις ενέργειες της εκπαιδευομένης ομάδας,
– σχεδιάζουν, εκτελούν και αξιολογούν τη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης,
– να αναπτύσσουν θετικό συναισθηματικό κλίμα στην ομάδα μάθησης, το οποίο θα εγγυάται την επικοινωνία και τη συνεργασία,
– συμμετάσχουν με επιτυχία, μετά την απαιτούμενη προετοιμασία, στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων που διοργανώνει ο ΕΟΠΠΕΠ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πληροί τις προϋποθέσεις για να αναγνωρίζεται στον ΕΟΠΠΕΠ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων που διοργανώνει ο ΕΟΠΠΕΠ.
Εκμεταλλευτείτε τώρα τη μοναδική ευκαιρία που δίνει δικαίωμα απευθείας συμμέτοχης στις εξετάσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικής επάρκειας υποψήφιων Εκπαιδευτών Ενηλίκων ακόμα και σε όσους δεν έχουν την προβλεπόμενη απαιτούμενη διδακτική εμπειρία (150 ώρες), (Ν.2844/2012, παρ17, δδ,).

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Όσους δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαιδευτική εμπειρία (150 ώρες) σε ενήλικες, για την απευθείας συμμετοχή τους στις εξετάσεις εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ.
 • Σε εκπαιδευτές ενηλίκων, ακόμα και χωρίς διδακτική εμπειρία,και σε όσους ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων. Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν, ώστε να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στις εξετάσεις που διοργανώνει ο ΕΟΠΠΕΠ για την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης.
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων – εισηγητές Σεμιναρίων όλων των βαθμίδων.
 • Επαγγελματίες και επιστήμονες που θέλουν να εργαστούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων στο αντικείμενό τους.
 • Όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας και να ενταχθούν στο μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ.


Οφέλη για τους συμμετέχοντες:

 • Το πρόγραμμα οδηγεί απευθείας στη διαδικασία εξετάσεων πιστοποίησης
  Εκπαιδευτικής Επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ, ακόμη και για όσους δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαιδευτική εμπειρία (150 ώρες) σε ενήλικες (βάσει του άρθρου 67 του Ν. 4386/2016).
 • Η βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται από φορείς του Δημοσίου όπως ΚΕΚ, Σχολές Γονέων, ΙΕΚ, ΣΕΚ, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμων και Δημόσιων φορέων κ.α.
 • Στο κόστος του προγράμματος συμπεριλαμβάνεται η συμμετοχή σε εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού «Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων – Certified Adult Trainer (CAT)» της ACTA, Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • Εκπαιδεύτριά μας είναι και αξιολογήτρια του ΕΟΠΠΕΠ.

Οι Θεματικές Ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

 • Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • Βασικές ικανότητες εκπαιδευτή ενηλίκων.
 • Δυναμική και διεργασία της ομάδας.
 • Θεωρίες μάθησης και χαρακτηριστικά ενηλίκων.
 • Εκπαιδευτικές τεχνικές και Εκπαιδευτικά μέσα.
 • Διαπολιτισμικότητα.
 • Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας και αξιολόγηση.
 • Σχεδιασμός μικροδιδασκαλίας.
 • Παρουσίαση πιλοτικών μικροδιδασκαλιών.
 • Προετοιμασία για τη συνέντευξη των εξετάσεων του ΕΟΠΠΕΠ.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εκπαιδευτικές τεχνικές, καθώς και στο σχεδιασμό, την παρουσίαση και την αξιολόγηση των μικροδιδασκαλιών.
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλ. 27310 81111, ή συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή είτε καλώντας μας στο τηλέφωνο 27310.81111 ,
είτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας

   

  Μενού