Προγράμματα εργαζομένων

Αίτηση Επιχείρησης

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας για να απασχολήσετε άτομα μέσω προγραμμάτων Voucher.

  Προγράμματα εργαζομένων

  Το κέντρο μας αναλαμβάνει τη διεξαγωγή και διεκπεραίωση επιδοτούμενων προγραμμάτων που απευθύνονται σε εργαζομένους, όπως είναι:

  • ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ: εκπαιδευτικά σεμινάρια, επιδοτούμενα από τον ΟΑΕΔ στα οποία μπορεί συμμετέχει το σύνολο των εταιριών που απασχολούν προσωπικό, ασφαλισμένο στο ΙΚΑ
  • Εκπαιδευτικά προγράμματα της ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ: συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εθνικούς πόρους, τα οποία αφορούν εργαζόμενους ιδιωτικού και δημοσίου τομέα αλλά και αυτοαπασχολούμενους με στόχο την επαγγελματική τους ενδυνάμωση και αναβάθμιση.

  Συμπλήρωσε τον ΚΑΥΑΣ σου & θα σε ενημερώσουμε αν έχεις εγκριθεί

   Μενού