Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 679/2016 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679) έχει τεθεί σε εφαρμογή την 25/5/2018. Με το νέο Κανονισμό, ρυθμίζεται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά ενιαίο τρόπο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και καταργείται ο ν.2472/1997 που ρυθμίζει τα σχετικά ζητήματα. Η εφαρμογή του Κανονισμού θέτει αρκετές προκλήσεις στις επιχειρήσεις και τους φορείς του δημοσίου τομέα. Θα κληθούν να καταβάλλουν αυξημένα πρόστιμα έως και 20.000.0000 ευρώ ή 4% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιριών Ελλάδας, Νικόλα Κανελλόπουλο, «η ανάγκη να διασφαλιστεί έτι περαιτέρω η προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων καθίσταται πιο επιτακτική και επίκαιρη από ποτέ».

Ποιους αφορά;

Όσους επεξεργάζονται με αυτοματοποιημένες μεθόδους ή μη προσωπικά δεδομένα ή εκτελούν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, αφορά φορείς του δημοσίου τομέα, υπηρεσίες Υγείας, ΝΠΔΔ, καθώς και εταιρίες και επιχειρήσεις που διατηρούν προσωπικές πληροφορίες που αφορούν τους πελάτες τους, τους προμηθευτές τους, το προσωπικό ή και τρίτους.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε εδώ!

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή είτε καλώντας μας στο τηλέφωνο 27310.81111 ,
είτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας

     

    Μενού