Σεμινάριο Ενημερωτικού Χαρακτήρα BLS (Βασική Υποστήριξη Ζωής)

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η έγκαιρη αναγνώριση των κυριότερων απειλητικών για τη ζωή περιστατικών καθώς και η διαχείρισή τους. Στην εκπαίδευση για τη Βασική Υποστήριξη της Ζωής περιλαμβάνεται η Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡ.Π.Α.)

Οι θεματικές που θα παρουσιαστούν είναι τμήμα ή όλες από τις κάτωθι:

 • Βασική φυσιολογία του ανθρώπου
 • Αναπνευστική παύση
 • Έμφραγμα του μυοκαρδίου
 • Κοιλιακή μαρμαρυγή (αιφνίδια καρδιακή ανακοπή)
 • Έμφραξη αναπνευστικής οδού
 • Σοβαρή αιμορραγία
 • Σωματική καταπληξία
 • Εγκεφαλικό επεισόδιο
 • Σοκ αναφυλαξίας
 • Τραυματισμοί σπονδυλικής στήλης
 • Αναίσθητος πάσχοντας
 • Κλήση Υπηρεσιών Υγείας
 • Πρωτοβάθμια εκτίμηση (αναγνώριση επείγοντος)
 • Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση
 • Θέση ανάνηψης

Διαρκεί 3 ώρες

Για την πιστοποίηση μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει την συνέχεια του τρίωρου σεμιναρίου κατόπιν συνεννόησης με την γραμματεία μας.

Η πιστοποίηση των εκπαιδευομένων γίνεται με την επιτυχή ολοκλήρωση γραπτής εξέτασης (πολλαπλής επιλογής) και πρακτικής άσκησης του προγράμματος πρώτων βοηθειών Rescue Training International (RTI).

Rescue Training International

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρώτων βοηθειών της Rescue Training International (RTI) ακολουθούν τα πρωτόκολλα διάσωσης που εφαρμόζονται από τους επαγγελματίες υγείας.

Ανταποκρίνονται πλήρως στις τελευταίες διεθνείς επιστημονικές δημοσιεύσεις για την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση ενώ περιλαμβάνουν όλες τις έγκυρες πρακτικές για την παροχή πρώτων βοηθειών σε ενήλικες παιδιά και βρέφη.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Rescue Training International παρουσιάζουν συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση σε όλη την Ευρώπη, την Ασία Ειρηνικού και την Αμερική.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι.

Δεν προβλέπει προαπαιτούμενες γνώσεις.

Βεβαίωση συμμετοχής: θα δοθεί με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης από την Rescue Training International (RTI).

Κόστος συμμετοχής: 10 €.

Για την εξόφληση του ποσού: Εθνική Τράπεζα IBAN: GR45 0110 4680 0000 4680 0890 447, Δικαιούχος: Καργάκου Ευαγγελία & ΣΙΑ ΕΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή είτε καλώντας μας στο τηλέφωνο 27310.81111 ,
είτε συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας

   

  Μενού